Firma

Kdo jsme:

Naše společnost se od roku 2007 věnuje službám v oblasti administrativní správy, službám organizačně hospodářské povahy a správy dat.
Významnou činností je administrativně organizační zajištění veřejných soutěží a kontroly ve výzkumu a vývoji ve zdravotnictví.
Oblast poskytovaných služeb jsme rozšířili o komplexní účetní služby a administrativní zpracování agendy dotačních programů (především dotačního programu na rezidenční místa pro specializační vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví).

Copyright © 2014 GraSeS s.r.o.  All rights reserved.